Передзвонимо протягом хвилини

Залиште номер телефону і ми зателефонуємо протягом однієї хвилини.


Угода користувача

Увага!!! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте дані умови. Якщо ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт. Використання даного сайту, в тому числі заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами товарів з використанням даного сайту означає Вашу згоду з умовами даної Угоди користувача.

 

 Терміни, що вживаються в даній Угоді:

Доставка товару – дії Сторони Договору, які призводять до прибуття товару за місцем доставки товару.

Місце доставки товару – адреса, за якою здійснюється доставка товару Стороною за даним Договором.

Приймання-передача товару – дії Сторін даного Договору (або третьої особи з боку Покупця), які призводять до фактичної передачі товару від однієї Сторони Договору іншій, та оформлюються підписанням Сторонами накладної (видаткової накладної) або іншого документу, який свідчить про передачу товару однією Стороною даного Договору іншій Стороні даного Договору.

Покупець – фізична особа (споживач), яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника;

Продавець – суб'єкт господарювання (ТОВ "Захід Інвест Трейд"), який згідно з договором реалізує споживачеві товари або пропонує їх до реалізації;

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти товар перелік (асортимент), кількість, ціна за одиницю та загальна вартість якого зазначено у Специфікації (Додаток № 1), підписаної обома Сторонами за даним Договором, та яка є невід’ємною частиною даного Договору.

1.2. Шляхом підписання даного Договору кожна з його Сторін підтверджує, що підписання даного Договору здійснюється на підставі вільного волевиявлення Сторони, яка підписує даний Договір, та при повному розумінні предмету та умов даного Договору.

1.3. Шляхом підписання даного Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений із інформацією про товар, який постачається за умовами даного Договору, а саме стосовно його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, його якість, характеристиками матеріалу, з якого товар вироблено та з інформацією стосовно його виробника, усвідомлює такі характеристики товару та їх значення та згодний на придбання такого товару із такими характеристиками.

1.4. За додатковою домовленістю Сторін, а також за окрему плату Продавець має право здійснити установку (монтаж), зборку товару, що оформлюється Сторонами окремим договором або додатковою угодою до даного Договору. Продавець має право здійснювати установку (монтаж), зборку товару за допомогою третіх осіб, при цьому Продавець несе відповідальність за якість робіт, які виконуються такими третіми особами.

2. СТРОК ТА УМОВИ ДОСТАВКИ, ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ.

2.1. Строк протягом якого Продавець зобов’язаний доставити Покупцеві товар, передбачений Специфікацією до даного Договору, становить не більше 35 (тридцяти п'яти) робочих днів з дати оплати Покупцем вартості товару відповідно до умов пунктів 4.1. -4.4. даного Договору.

2.2. Сторони дійшли згоди, що Продавець має право не приступати до виконання умов даного Договору у випадку несплати Покупцем належним чином та у повному обсязі вартості товару на умовах, передбачених даним Договором.

2.3. Права власності на товар переходить від Продавця до Покупця з моменту прийняття такого товару Покупцем, що посвідчується підписанням відповідної накладної на товар обома Сторонами за даним Договором. Ризик випадкового псування або втрати товару, що постачається, переходить від Продавця до Покупця разом із виникненням у останнього права власності на такий товар.

2.4. Продавець зобов'язаний доставити та передати Покупцеві товар у тарі та (або) в упаковці, якщо інше не випливає з характеристик товару.

2.5. Доставка товару, обумовленого даним Договором, відбувається силами та за рахунок Продавця за адресою яка указується у Замовленні (надалі за текстом – «місце доставки товару»). Сторони встановили, що доставка товару не включає заніс товару у приміщення, яке відповідає місцю доставки товару.

Доставка товару також може бути, на розсуд Продавця, здійснена силами третіх осіб, які надають послуги перевезення товару (перевізником). Сторони встановили, що Продавець має право самостійно визначати перевізника товару без погодження із Покупцем.

2.6. Про точну дату та час готовності Продавця до прибуття на місце доставки товару Покупцю Продавець повідомляє Покупця за допомогою телефонного зв’язку за номером Покупця який указується у Замовленні. Покупець зобов’язаний забезпечити власну присутність або присутність третіх осіб, які б могли здійснити приймання-передачу товару, за місцем доставки товару в обумовлену Продавцем дату та час. Покупець зобов’язаний прийняти товар в день прибуття товару за місцем доставки товару.

У випадку відсутності Покупця за місцем доставки товару у дату та час, обумовлений Сторонами, Продавець має право залишити такий товар на власне зберігання, при цьому вартість кожного дня зберігання товару, протягом строку, який починається після спливу строку передачі товару, встановленого пунктом 2.1. даного Договору, становить 200 грн. 00 коп. (двісті гривень 00 коп.) за кожен день.

У випадку, якщо зберігання неприйнятого Покупцем товару здійснюється на складі перевізника, Покупець зобов’язаний сплатити вартість такого зберігання на користь такого перевізника за весь строк зберігання такого товару.

У випадку якщо товар не був прийнятий Покупцем протягом 15 календарних днів після спливу строку передачі товару, встановленого пунктом 2.1. даного Договору, Продавець має право розпорядитися таким товаром на власний розсуд без повернення Покупцю вартості такого товару. 
Повторна доставка товару Покупцю здійснюється силами та за рахунок Покупця зі складу Продавця, адреса якого повідомляється Продавцем за запитом Покупця додатково. 
Продавець має право за власної згоди здійснити повторну поставку товару Покупцю за місцем доставки товару своїми силами, але за рахунок Покупця.

2.7. Сторони дійшли згоди, щоу випадку відсутності Покупця за місцем доставки товару, передача товару може бути здійснена іншій особі (третій особі), яка знаходиться за місцем доставки товару, та яка має при собі та пред’явила Продавцю документ, який підтверджує укладання даного Договору (договір та/або квитанція про сплату вартості товару, та/або інше) між його Сторонами або оформлення доставки товару.

2.8. При прийманні-передачі товару Покупець (або третя особа) зобов’язана перевірити асортимент, кількість доставленого товару на відповідність тому, що вказаний у Заявці та накладній (видатковій накладній) на відповідний товар, а також комплектацію товару та наявність видимих недоліків товару.

2.9. Приймання-передача товару за асортиментом та кількістю здійснюється відповідно до Заявки, приймання-передача товару за якістю здійснюється відповідно до нормативно-правових актів і нормативних документів, дія яких розповсюджується на товар, який є предметом даного Договору, а також відповідно до умов даного Договору.

2.10. Продавець зобов’язаний надати Покупцеві (або третій особі з боку Покупця) такі документи:

  • - гарантійний талон на відповідний товар;
  • - накладну (видаткову накладну) на відповідний товар.

3. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК ТОВАРУ,
УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ ЩОДО НЕВІДПОВІДНОСТІ ТОВАРУ
УМОВАМ ДОГОВОРУ.

3.1. Якість товару повинна відповідати ДСТ, ТУ (нормативно-правових актів і нормативних документів) або вимогам Покупця, котрі прописані у відповідних документах (сертифікати, свідоцтва про якість тощо) та передбачені умовами даного Договору.

3.2. Продавець гарантує доставити та передати Покупцю якісний товар та такий, що відповідає державним стандартам ( у разі їх встановлення для такого виду). Гарантія якості товару поширюється на всі комплектуючі (складові) частини товару.

3.3. Гарантійний строк товару вказується в гарантійному талоні на відповідний товар, і починає дію з моменту підписання Покупцем накладних на відповідний товар або і інші строки, передбачені чинним законодавством України.

3.4. Умови гарантійного строку та строку служби товару розповсюджуються на товар, відносно якого Покупцем було пред’явлено такі документи:

  • - гарантійний талон на відповідний товар;
  • - квитанцію, яка підтверджує сплату Покупцем вартості товару.

3.5. Умови гарантійного строку товару та строку служби товару не розповсюджуються на товар, монтаж (установка) та/або збірка, ремонт ( усунення недоліків) якого здійснюється самостійно Покупцем або третіми особами за виключенням третіх осіб, зазначених у п. 1.4. даного Договору. Умови гарантійного строку товару та строку служби товару не розповсюджуються на товар, умови експлуатації та/або транспортуванням, та/або збереження якого були порушені Покупцем.

3.6. Продавець не несе відповідальність за погіршення функціональності товару, у випадку якщо причиною такого погіршення стали неможливість належної установки (монтажу) товару у зв’язку із нерівностями, дефектами стелі та/або підлоги, та/або стін, які маються у приміщенні установки (монтажу) товару та/або невідповідність приміщення, у якому здійснено установка (монтаж) товару, відповідним стандартам та нормам.

3.7. Претензій щодо кількості та/або асортименту, та/або якості, та/або комплектності товару Покупець зобов’язаний пред’явити Покупцю в момент приймання-передачі товару від Продавця Покупцю у т.ч. за допомогою телефонного зв’язку, якщо доставка товару здійснювалася перевізником.

3.8. Після завершення приймання-передачі товару від Продавця Покупцю, Покупець не може пред’являти претензії Продавцю щодо кількості товару та/або асортименту товару, та/або неналежної комплектації товару, та/або недоліків товару, які могли бути виявлені Покупцем під час приймання-передачі товару.

3.9. Претензії щодо прихованих недоліків товару, недоліків, які були допущені виробником товару та не могли бути виявлені Покупцем в момент приймання-передачі товару від Продавця Покупцю, можуть бути пред’явлені Покупцем в адресу Продавця протягом всього гарантійного строку, який розповсюджується на товар, який постачається за умовами даного Договору.

3.10. У випадку виявлення Покупцемв момент приймання-передачі товару від Продавця недоліків товару, Покупець зобов’язаний одразу, до залишення Продавцем (представником Продавця, перевізником) місця доставки товару та до моменту підписання Покупцем супроводжувальних документів на товар, повідомити про це Продавця.

У разі прийняття Сторонами рішення щодо повернення товару, відносно якого виникли питання по якості, Продавцю, Покупець повинен негайно, до моменту залишення Продавцем або перевізником місця доставки товару, передати Продавцю або перевізнику такий товар з метою вивчення Продавцем характеру, причини появи недоліку товару, аналізу питання можливого усунення недоліку товару та вчинення інших дій, направлених на врегулювання виниклих претензій з боку Покупця. При цьому Продавець або перевізник зобов’язаний надати Покупцеві документ, якій підтверджує повернення Покупцем Продавцю такого товару, а саме Акт.

3.11. Сторони дійшли згоди, що у випадку якщо товар, який був доставлений Продавцем Покупцю є укомплектованим належним чином або до товару не додані належні комплектуючі деталі, Продавець зобов’язаний здійснити доукомплектацію товару або доставити комплект необхідних деталей протягом 20 (двадцяти календарних днів) з дати отримання відповідної претензії від Покупця.

3.12. Сторони дійшли згоди, що у випадку якщо товар, доставлений Продавцем Покупцю, має недоліки, Продавець зобов’язаний усунути такі недоліки товару протягом 30 (тридцяти календарних днів) з дати отримання відповідної претензії від Покупця та отримання неякісного товару, якщо повернення товару Продавцю передбачається характером встановленого недоліку товару.

3.13. Сторони встановили, що строк та порядок заміни неякісного товару регулюються Законом України «Про захист прав споживачів» та здійснюється негайно або у двомісячний строк у випадку відсутності товару на складі Продавця.

3.14. Шляхом підписання даного Договору Сторони встановили, що строки усунення недоліків та доукомплектування товару згідно пунктів 3.11. та 3.12. являються розумними враховуючи необхідний час на перевезення товару, вивчення характеру недоліків, часу, необхідного для усунення недоліків товару, часу, необхідного для доставки товару Покупцеві після усунення недоліків, часу, необхідного для доставки Покупцю комплекту деталей товару або доукомплектації товару та часу, необхідного для вчинення інших дій, пов'язаних із приведенням товару у відповідність до вимог даного Договору.

3.15. Сторони дійшли згоди, що при виникненні розбіжностей щодо наявності недоліків товару або причин виникнення таких недоліків, Продавець має право здійснити огляд товару за місцем доставки такого товару або запросити здійснити Покупцем повернення товару, відносно якого у Покупця існують претензії щодо його якості.

3.16. Порядок задоволення обґрунтованої претензії Покупця здійснюються за згодою Сторін даного Договору, якщо інше не встановлено умовами даного Договору або обов’язковість певних дій не передбачена чинним законодавством України.

3.17. Сторони встановили, що покупець не має права повернути товар, який відповідає вимогам даного Договору та який був доставлений Покупцю відповідно до умов даного Договору.

4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ МІЖ СТОРОНАМИ.

4.1. Розрахунки між Сторонами за умовами цього Договору здійснюються у національній валюті України шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця відповідно до банківських реквізитів, вказаних у рахунку на оплату відповідного товару, наданого Покупцю Продавцем.

4.2. Датою оплати Покупцем вартості товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

4.3. Розрахунок за товар, що постачається за умовами даного Договору, здійснюється Покупцем шляхом здійснення повної стовідсоткової передоплати вартості такого товару на протязі 3 (трьох) банківських днів з дати виставлення Продавцем Покупцю відповідного рахунку.

При перерахуванні грошових коштів за товар Покупець має право вказати у призначенні платежу або реквізити рахунку або реквізити даного Договору.

4.4. Підписанням додаткової угоди до даного Договору Сторони можуть передбачити умови оплати вартості товару шляхом оформлення кредиту або розстрочки платежу.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ.

5.1. Обов’язки Продавця:

5.1.1. Здійснити доставку товару, а також передати товар Покупцеві дотримуючись умов даного Договору;

5.1.2. Додержуватися умов даного Договору та виконувати обов’язки, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору.

5.2. Права Продавця:

5.2.1. Вимагати від Покупця прийняття товару, який поставлений у відповідності до умов даного Договору;

5.2.2. Вимагати від Покупця виконання та дотримання умов даного Договору, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору, належним чином та у встановлені строки.

5.3. Обов’язки Покупця:

5.3.1. Здійснити або забезпечити приймання товару у Продавця або перевізника дотримуючись умов даного Договору;

5.3.2. Додержуватися умов даного Договору та виконувати обов’язки, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору.

5.4. Права Покупця:

5.4.1. Вимагати від Продавця доставки та передачі товару у відповідності до умов даного Договору;

5.4.2. Вимагати від Продавця виконання та дотримання умов даного Договору, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору, належним чином та у встановлені строки.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ.

6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання будь-якою зі Сторін обов’язкових умов даного Договору, така Сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Сторони за даним Договором дійшли згоди, що будь-які спори, що можуть виникнути між Сторонами під час дії даного Договору, можуть вирішуватися шляхом пред’явлення однією Стороною за даним Договором іншій Стороні за даним Договором відповідної претензії викладеної у письмовому вигляді або у будь-який інший спосіб, передбачений умовами даного Договору.

Розгляд претензій здійснюється протягом 15 (п'ятнадцять) календарних днів з дати отримання такої претензії Стороною, в адресу якої така претензія була направлена.

У випадку недосягнення Сторонами згоди щодо виниклого спору, такі спори та розбіжності вирішуються у відповідності до чинного законодавства України.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Будь-яка Сторона за цим Договором звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань відповідно до даного Договору на період дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили у цьому Договорі слід вважати будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без їх вини, поза або всупереч їх волі чи бажанню, і які, за умови вжиття звичайних для цього заходів, не можливо передбачити та не можливо при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання органами державної влади чи місцевого самоврядування нормативних актів, що істотно змінюють умови даного Договору, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню, аварія на виробництві, недостача сировини, електроенергії, робочої сили, неможливість одержання транспортних засобів тощо.

Сторона, яка піддалася дії обставин непереборної сили має право на подовження строку виконання свого обов’язку за умовами даного Договору на строк дії таких обставин, при цьому якщо строк дії таких обставин продовжується більш ніж 2 (два) місяці з дати їх виникнення, інша Сторона має право на одностороннє розірвання даного Договору шляхом надсилання відповідного письмового повідомлення, після чого Договір вважається автоматично розірваним.

7.2. Сторона, що має намір послатися на обставини непереборної сили, зобов’язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв’язку та характеру існуючих перешкод (максимально до 5 днів ) повідомити іншу Сторону про їх наявність та їх вплив на виконання цього Договору. Повідомлення про виникнення форс-мажорних обставин повинно містити у собі відомості про дату виникнення та/або закінчення таких обставин, їх характер та наслідки, які можуть бути спричинені виникненням форс-мажорних обставин або які вже виникли у зв’язку з такими форс-мажорними обставинами. Сторона позбавляється права посилання на форс-мажорні обставини у випадку недодержання умов даного пункту Договору.

8. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє до "1" Січня 2017 року. Закінчення строку дії даного Договору не позбавляє його Сторони від виконання обов’язків, які були прийняті, але не були виконані такими Сторонами або Стороною протягом строку дії даного Договору.

9. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ.

9.1. Умови даного Договору можуть бути змінені або доповнені Сторонами лише при досягненні взаємної згоди Сторін шляхом підписання відповідного документу, який би свідчив про зміну або доповнення умов даного Договору та який у послідуючому буде являтися невід’ємною частиною даного Договору.

9.2. Сторонидійшлизгоди, щоданий Договірможе бути достроково розірваний в односторонньому порядкубудь-якоюзіСторін. Договірвважаєтьсярозірванимв день отримання Стороною-отримувачем повідомлення про розірвання даного Договору відповідногописьмовогоповідомленнявідіншої Сторони за даним Договором.

9.3. Сторони дійшли згоди, що у випадку розірвання даного Договору за ініціативою Покупця або відмови Покупця від доставки та передачі Продавцем товару, зазначеного у Специфікації, після оплати вартості товару та здійснення замовлення такого товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати Покупцеві сплачені ним грошові кошти або має право повернути такі грошові кошти частково у розмірі не більш 0,1 % від загальної вартості товару, який був зазначений у Специфікації до даного Договору. Покупець має право повернути грошові кошти Покупцю у будь-якому іншому розмірі, якщо на те є взаємна згода Сторін за даним Договором.

9.4. У випадку відмови Покупця від доставки та передачі Продавцем частини товару, вказаного у Специфікації, після оплати вартості товару та здійснення замовлення такого товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати Покупцеві сплачені ним грошові кошти за такий товар або має право повернути такі грошові кошти частково у розмірі не більш 0,1 % від загальної вартості такого товару, відповідно до Специфікації до даного Договору.

9.5. У випадку розірвання даного Договору за ініціативою Продавця або у випадку безпідставної відмови Продавця від виконання умов даного Договору, Покупець має право вимагати від Продавця компенсації у розмірі вартості товару відповідно до Специфікації, по якій Продавцем не було виконано зобов’язань. Покупець має право вимагати компенсації від Продавця у будь-якому іншому розмірі, якщо на те є взаємна згода Сторін за даним Договором.

10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1. Договір є обов'язковим для виконання сторонами.

10.2. З дати набрання чинності даним Договором всі угоди та переписка, що були раніше укладені або передані між Сторонами Договору, в письмовій або усній формі, за предметом аналогічним предмету даного Договору, втрачають свою силу.

10.3. Сторони встановили, що визнання даного Договору недійсним у будь-якій його окремій частини не є підставою для визнання недійсним даного Договору у його повному обсязі.

10.4. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, який набув чинності 1 січня 2011 року, Сторони шляхом підписання даного Договору надають одна одній згоду на обробку та зберігання їх персональних даних з метою реалізації відносин, які виникають між Сторонами на підставі даного Договору, з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері реклами, збору персональних даних з комерційною метою, відносин в сфері статистики у відповідності з діючим законодавством України. Сторони за даним Договором, а також особи, які підписують даний Договір, підтверджують, що попереджені (ознайомлені) зі своїми правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI.

10.5. Сторони гарантують, що на момент підписання Договору, особи, які підписують цей Договір як представники кожної зі Сторін за даним Договором, наділені відповідними повноваженнями і мають право на його підписання.

10.6. По всім питанням, які не передбачені умовами даного Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

Cookies

Як і багато інших компаній, ми використовуємо технологію cookies на нашому сайті та поза його межами. Cookies - це уривки інформації, які веб-сайт передає на жорсткий диск споживача для зберігання інформації, пов’язаної з веб-сайтом. Ця технологія розширює Ваші можливості використання інтернету, зберігаючи Ваші пріоритети під час перегляду певного сайту. Технологія cookies не містить особистої інформації і не може жодним чином налаштовувати Вашу систему або зчитувати інформацію з Вашого жорсткого диска.
Під час перегляду нашого веб-сайту ми можемо розмістити cookies на Вашому комп'ютері. Такі тимчасові cookies використовують для підрахунку кількості візитів на наш сайт. Вони видаляються, коли Ви виходите з браузера. Постійні cookies можуть зберігатися на Вашому комп'ютері Вашим браузером. Під час реєстрації цей тип cookies повідомляє: вперше Ви до нас завітали чи заходили на наш сайт раніше. Cookie не містять Персональних даних і можуть бути заблоковані Вами у будь-який момент. Сookies не отримують особистої інформації про Вас та не надають нам Вашої контактної інформації, а також не отримують жодної інформації з Вашого комп'ютера. Ми використовуємо cookies для визначення характеристик сайту та пропозицій, які Вам найбільше подобаються з метою надання Вам більше інформації, в якій Ви зацікавлені. Крім того, файли cookie використовуються, щоб зробити веб-сайт https://1010.ua безпечним, захищеним і зручним. Файли cookie забезпечують підтримку функцій безпеки та їх запуск. Файли cookie також дозволяють відстежувати порушення ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ відвідувачами або пристроями. Файли cookie допомагають оцінити кількість і частоту запитів, а також виявляти і блокувати тих відвідувачів або пристрої, які намагаються виконати пакетні завантаження інформації з веб-сайту.
Ярлик "help" на панелі більшості браузерів проінформує Вас як заборонити браузеру приймати нові cookies, як отримувати повідомлення від браузера, що Ви отримали нові cookies, або як відключити cookies. Пам'ятайте, що cookies дозволяють Вам повною мірою користуватися всіма можливостями веб-сайту https://1010.ua, і ми рекомендуємо Вам залишати їх ввімкненими.
Крім того, веб-сайт https://1010.ua може містити посилання на сайти. Такі посилання наведені виключно для інформаційних цілей.
Технічне оснащення сторінок сайту https://1010.ua може включати в себе модулі:

• Соціальної мережі Facebook (facebook.com), управління якої відбувається зі штаб-квартири компанії Facebook Inc , Facebook Corporate Office, який знаходиться за адресою: Headquarters 1601 S. California Ave . Palo Alto , CA 94304 , USA, телефон: +1 (650 ) 543-4800
• Інформаційної мережі Twitter (twitter.com), управління якою здійснюється з офісу компанії Twitter , Inc., який знаходиться за адресою: 1355 Market St, Suite 900 San Francisco, CA 94103, USA, телефон: +1 ( 415 ) 222-9958;
• Соціального форуму Youtube (youtube.com) , управління яким здійснюється з офісу компанії YouTube, LLC, який знаходиться за адресою: 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, телефон: +1 (650 ) 253-0000
• Соціальної мережі "ВКонтакте" (vk.com), управління якою здійснюється з офісу ТОВ "В Контакті", який знаходиться за адресою: вул. Тверська , буд. 8, літ. Б, м. Санкт -Петербург, 191015, Росія.
• Соціальної мережі Google+ (http://www.google.com/intl/ru/+/learnmore/better/), управління якою здійснюється з офісу компанії 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, телефон: +1 ( 650 ) 253-0000.

Ці модулі можуть бути кнопками синхронізації аккаунту на веб-сайті https://1010.ua, Like, ретвітнути або відповідно "Мені подобається". Якщо відвідувач відкривав одну з веб-сторінок, оснащену таким плагіном, його інтернет-браузер безпосередньо підключить його до серверів Facebook, Twitter, LinkedIn, ВКонтакте, Google+ або Youtube. Плагін буде передавати на сервер дані про те, які саме веб-сторінки веб-сайту https://1010.ua відвідувач переглядав. При використанні будь-яких функцій плагіну, ця інформація також буде синхронізована з обліковим записом відвідувача на Facebook, Twitter, ВКонтакте, Google+ або Youtube. Більш детальну інформацію про збір і використання даних мережами Facebook, Twitter, ВКонтакте, Google+ або Youtube, а також про права і можливості щодо захисту персональних даних в даному контексті можна знайти в розділі про конфіденційність на сайтах Facebook, Twitter, LinkedIn, ВКонтакте, Google+ або Youtube


Я молодець,
я знайшов помилку!